Dekan: Dr. Nurul Badriyah, S.E., M.M.

Wakil Dekan: Titin, S.E., M.M.

Kaprodi Manajemen: Mohammad Yaskun, S.E., M.M.

Sekretaris Prodi Manajemen: Danu Kusbandono, S.E., M.M.

Kaprodi Akuntansi: Abidah Dwi Rahmi Satiti, S.Pd., M.Pd.

Sekretaris Prodi Akuntansi: Yenni Vera Fibriyanti, S.E., M.Akt.

Unit Penjaminan Mutu Prodi Manajemen: Evi Yulia, S.E., M.M.

Unit Penjaminan Mutu Prodi Akuntansi: Sutri Handayani, S.E., M.Ak.

Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi: Abid Muhtarom, S.E., M.SE.